הכל על בטיחות בצמיגי הרכב

הצמיגים,כפי שאתם בוודאי יודעים, הם רכיב חשוב מאד ברכב שלכם ללא כל צל של ספק. חשוב מאדלהבין, עד כמה צמיגים משפיעים על הנהיגה הבטוחה שלכם עם הרכב. הצמיגים הומצאומלכתחילה, בכדי לאפשר אחיזת כביש טובה יותר לנהג, ומכאן שברגע שיש בהם תקלה - הרי שהנהיגהשלכם היא פחות בטוחה באופן בסיסי מטבע הדברים. הנה כמה דברים אשר כדאי לדעת, עלהקשר בין הבטיחות לבין הצמיגים שלכם הלכה למעשה.   

כך תשמרו על הבטיחות

  • בדיקת סוליה - הסוליה היא החלק החיצוני שלהצמיג, ובאופן הגיוני - היא גם החשופה ביותר לפגיעות כאלה ואחרות מטבע הדברים.חשוב מאד לבחור תמיד צמיגים עם רמת שחיקה גבוהה מאד בסוליה שלהם. יש לשים לב כי לעתיםמהחום המוגבר עלול להיווצר מצב של שחיקה מהירה יותר בסוליה, וברגע שהסוליה נשחקת -אחיזת הכביש שלכם פחות טובה. יש לציין כי פאנצ'רים - נראים קודם כל דרך הסוליה, ועלכן כדאי לסקור אותה היטב כל כמה זמן.


  • הצלבת הצמיגים - המשקל על הצמיגים שלנו איננו אחיד, ויש הבדל בין צמיגים בחלקה אחורי לאלו בחלק הקדמי. על כן, אם ניסע לאורך זמןברכב - הרי שייווצר אט אט לחץ על חלק אחד, בעוד שהאחר יהיה משוחרר. על כן, מומלץמעת לעת להצליב את הצמיגים באלכסון - הצמיג האחורי הימני עם הצמיג השמאלי הקדמיוכיו"ב. את ההצלבה כדאי לבצע כל כמה אלפי ק"מ - לרוב בין 15 ל - 30 אלף ק"מ מבצעים את ההצלבה, תלוי בסוג הצמיג והרכב.


  • לחץ אוויר - מעת לעת חשוב לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים שלכם, ולוודא שהם במצב תקין, בדיוק כפי שרשום בספר הרכב.

בדיקות בפנצ'ריה סופר צמיג

רוציםלהיות בטוחים כי הצמיגים שלכם תקינים? לא בטוחים האם הצמיגים באמת שומרים עלבטיחות הרכב? פנו לפנצ'ריה סופר צמיג בירושלים, ואנו נבצע את כל הבדיקות והטיפוליםאשר נדרשים לצמיגי הרכב.